Français

 
 
   

De Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus vzw organiseert jaarlijks een Initiatiecursus voor het Fokken van LO.S.H.-honden.

U denkt er misschien aan te beginnen met wat tegelijkertijd een kunst is, een stiel en een passie: het fokken van rashonden.

Om u te helpen deze fase, waarin zich talloze vragen opdringen,  zo goed mogelijk door te komen, stelt de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, in partnership met Royal Canin, u een lessencyclus voor als initiatie op het fokken van rashonden.

Gedurende zes avonden van twee modules van 90 minuten, zullen specialisten van de KMSH en  Royal Canin u inleiden in de problematiek van het hondenfokken in al zijn aspecten.
De zevende en laatste avond zult u door middel van een test uw verworven kennis kunnen bewijzen en een attest van welslagen behalen. Het is wel zo dat men op de volledige cyclus moet aanwezig geweest zijn. Die laatste avond wordt bekroond met een buffet “om van te watertanden”.

Een nieuwe initiatiecyclus zou in mei 2016 georganiseerd worden!

 

Officiële partner

http://www.royalcanin.be


 

 
http://www.royalcanin.be/nl/