Français

 
 
De Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus vzw (K.M.S.H.)
 

De Raad van Bestuur van de K.M.S.H. bestaat uit 22 leden gekozen door de leden van de K.M.S.H. De dagelijkse beslissingen worden genomen door het Uitvoerend Bestuur d.w.z. door:

Voorzitter: Hubert Iser
Vice-voorzitters: Roger Vanhoenacker & Theo Leenen
Secretaris Generaal: Nelly Mast-Gelders
Penningmeester: Marc Degeeter
Secretaris: Johan Wulteputte
Adjunct secretaris : Philippe Henry

De K.M.S.H. stelt zowat 12 personeelsleden te werk, die dag in dag uit bezig zijn met de instandhouding en de verbetering van onze hondenrassen.

De activiteiten van de K.M.S.H. worden meer gedetailleerd weergegeven onder de rubriek
' Activiteiten van de K.M.S.H.'.

 

De organisatie van de kynologie in BelgiŽ
 
De Belgische kynologische organisatie is een weerspiegeling van ons landje: complex en samengesteld uit verscheidene organen met verschillende bevoegdheden. Het schema hieronder geeft een overzicht van de 'tripartite' die de Belgische kynologie in handen heeft. Klik op één van de elementen om een gedetailleerde uitleg te krijgen.De Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus (K.K.U.S.H.)

Het bestuur van de Belgische kynologie is nu in handen van de Koninklijke Kynologische Unie St.-Hubertus.
Dit bestuursorganisme bestaat enerzijds uit de Koninklijke Maatschappij St. Hubertus en anderzijds uit de andere verenigingen en aangesloten clubs die allen vertegenwoordigd zijn in de Vergadering der Afgevaardigden (V.d.A). Samen met de Kynologische Raad waken zij over de reglementen.

Ondanks het feit dat de K.M.S.H. eigenlijk één van de leden is van de K.K.U.S.H. heeft zij toch een aantal privileges. Zo is bijvoorbeeld de Maatschappij eigenaar van de L.O.S.H. , van de A.L.S.H. en van het R.I.S.H., maar ze stelt al deze stamboeken ter beschikking van de Unie. Het praktisch beheer en de administratie zijn eveneens in handen van de K.M.S.H. Men kan dus stellen dat de Vergadering der Afgevaardigden en de Kynologische Raad in feite de Kamer en de Senaat uitmaken, daar waar de K.M.S.H. de taken van de regering uitvoert.

De K.K.U.S.H. telt meer dan 400 aangesloten rasclubs, africhtingsclubs, speurclubs, hondenscholen, provinciale hondenverenigingen enz... Samen vertegenwoordigen zij zowat 65.000 leden.

 
De Kynologische Raad (K.R.)

De verantwoordelijkheden van de Kynologische Raad omvatten de algemene toepassing van de reglementen en het oplossen van moeilijkheden binnen de Belgische kynologie.

De klachten worden in eerste instantie behandeld door de tuchtcommissie, die bestaat uit vier leden ( twee benoemd door de K.M.S.H. en twee door de V.d.A.) .

De Kynologische Raad bestaat uit veertien leden: de Voorzitter en de Algemene Secretaris van de K.M.S.H. en van de V.d.A., vijf leden aangesteld door de V.d.A. en en vijf leden aangesteld door de K.M.S.H. Het Uitvoerend Bestuur van de Kynologische Raad bestaat uit de Voorzitter en de Secretaris.

De V.d.A. en de K.R. hebben dezelfde bevoegdheden en hetzelfde recht tot initiatieven. Geen enkel reglement van algemeen belang zal in voege treden zonder dat het door de beide organismen is goedgekeurd. Zij vormen dus de Kamer en de Senaat van de Belgische hondensport.

 
De Vergadering der Afgevaardigden vzw ( V.d.A. )

De Vergadering der Afgevaardigden groepeert de verenigingen en de clubs die bij de K.K.U.S.H. aangesloten zijn.

Ze houdt zich bezig met alles wat de hondensport in België kan promoten en is verantwoordelijk voor de algemene organisatie. Iedere aangesloten vereniging delegeert een afgevaardigde en een plaatsvervanger .

De V.d.A. heeft een bestuurscomité van 14 afgevaardigden die hun eigen voorzitter, twee vice-voorzitters, een algemene secretaris en een secretaris-schatbewaarder kiezen. Deze vormen het dagelijks bestuur en handelen de normale zaken af.

In sommige gevallen geeft de V.d.A. haar bevoegdheid door aan verschillende 'secties'. Op dit moment zijn er acht verschillende secties. Ze zijn allen verantwoordelijk voor de fok en/of gebruik van verschillende hondenrasgroepen en/of voor de verschillende disciplines in de hondensport.

In de schoot van de Vergadering kunnen ook commissies gevormd worden, met een specifiek gedefiniëerde opdracht.

Om meer te weten: www.kkush.be

 
De Clubs en aangesloten Verenigingen.

De Kynologische Unie verenigt dus alle clubs die actief zijn op één of ander kynologisch gebied in België, en die enerzijds hun aanvraag tot aansluiting hebben gedaan en anderzijds zich houden aan de statuten en reglementen van de K.K.U.S.H. Deze clubs kunnen onderverdeeld worden in:

  1. Kynologische verenigingen, die zich bezighouden met alles wat de kynologie aangaat, meestal in een bepaalde stad of regio.
  2. Rasclubs, die één ras of een rasgroep vertegenwoordigen. Zij werken nationaal.
  3. Clubs die wedstrijden organiseren (b.v. gehoorzaamheid) maar niet gebonden zijn aan één bepaald ras of rasgroep. Hun activiteit is vooral regionaal maar richt zich ook tot deelnemers uit heel het land.

Als U een gehoorzaamheidsclub in uw regio zoekt, bekijk dan de rubriek Hondenschool .